Mottaksstasjoner - Grønt returpunkt SRG

Retursystemet for brukt kjølemedium til Stiftelsen Returgass er forbedret ved opprettelse av GRØNT RETURPUNKT SRG.

* Transport av kuldemedium på flaske fra Grønt Returpunkt (GRP) SRG til Stiftelsen Returgass på Hokksund ER  "GRATIS"!

OBS: ved kjøp/retur av flasker på samme GRP.

SRG har etablert et mottakssystem ved GRP-SRG hvor flasker kan vederlagsfritt leveres inn og fraktes videre til SRG.

Dette er et system som er finansiert ved at de GRP får kjøpt Isovator (blå) flasker til redusert pris, og har en fortjeneste ved salg av flaskene.  Dette er med på å finansiere ordningen med transport.

Hvis alle bruker systemet som det er tiltenkt kan dette bli en varig løsning, men SRG kan ikke pålegge GRP-SRG å ta imot alle flasker gratis.

Ta kontakt med din nærmeste GRP-SRG og finn frem til en løsning som passer begge parter.

* Grønt Returpunkt SRG utbetaler pant kr. 1000,- for Isovator gassflasker.

Se oversikt over SRGs Grønne Returpunkt på kartet. Du kan også laste ned en oversikt over alle mottakstasjoner her.