Personellsertifisering

Personellsertifisering for arbeid med stasjonære kulde-, klima og varmepumpeanlegg, og kjølebiler (>3,5 tonn).

Basert på Kommisjonsforordning 2015/2067.

Anvendelse

Forordningen får anvendelse for personell som utfører følgende oppgaver:

  • Installasjon
  • Vedlikehold og reparasjon
  • Gjenvinning dvs. innsamling og lagring av fluorholdige klimagasser
  • Lekkasjekontroll

Sertifikatkategorier

 
Kategori I          

Installasjon, service, vedlikehold, gjenvinning og lekkasjesøking for alle fyllingsmengder 
 
Kategori II

Installasjon, service, vedlikehold, gjenvinning og lekkasjesøking for anlegg med mindre
enn 3 kg gass, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder mindre enn 6 kg gass. 
 
Kategori III
 
Gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder
mindre enn 6 kg gass.
 
Kategori IV
 
Lekkasjekontroll av anlegg uansett størrelse


Eksamen

Ta kontakt med et av våre godkjente eksamenssentre for oppmelding til teoretisk og praktisk eksamen. Det stilles ingen krav til yrkeserfaring innen kuldefaget, men noen av eksamenssentrene tilbyr kurs før eksamen.

Sertifikat

Sertifikatene har en tidsbegrenset gyldighet på 5 år.

Sertifikatene utstedt iht. (EF) 842/2006 er gyldige til og med 30. juni 2022.

Sertifikatene utstedes som PDF og tilsendes pr epost, og er gyldig i hele EU/EØS området.

Her finner du liste over eksamenssentre

Pris finner du i dette dokumentet