Åpenhetsloven

Stiftelsen Returgass (SRG) er omfattet av forpliktelsene i åpenhetsloven. SRG er med dette pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer og offentliggjøre en årlig redegjørelse for resultatet av disse vurderingene. Vedlagt er redegjørelsen for det arbeidet som SRG har utført siden loven trådte i kraft 1. juli 2022. SRG vil i tiden fremover fortsette å følge opp sine leverandører og forretningspartner i tråd med forpliktelsene i åpenhetsloven. Ved øvrige spørsmål til hvordan SRG jobber for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandørforbindelser, kan forespørsler sendes til post@returgass.no

Redegjørelse åpenhetsloven (link)