Deklarering av farlig avfall

Alle typer farlig avfall er deklareringspliktig.

Dette innebærer at avfallsprodusenten må fylle ut et elektronisk deklarasjonsskjema (www.avfallsdeklarering.no) ved levering til kommune eller privat avfallsaktør.

Det er flere hensikter med dette:

 • Avfallsprodusenten får kvittering for at avfallet er levert
 • Skjemaet inneholder opplysninger som er nødvendig for en sikker håndtering av avfallet
 • Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig avfall
 • Myndigheter og andre aktører får statistikk over innleverte mengder farlig avfall.

Hvor kan jeg få tak i deklarasjonsskjema for farlig avfall?
Bruk av papirskjemaer falt bort 01.05.2016. Det elektroniske skjemaet inneholder samme informasjon som papirversjonen.


Hvordan skal det farlig avfallet merkes?
Det er særlig viktig at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet innleveres i, er merket med det samme deklarasjonsnummeret som på deklarasjonsskjemaet. En kopi av skjema skal alltid følge leveransen. 


Slik kommer du i gang med elektronisk deklarering:

 • Daglig leder logger seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal ha rollen som administrator.
 • Administrator må registrere opplysninger om virksomheten i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no, bl.a:  
  • opprette bedriftsprofil
  • opprette sluttbrukere, de som skal deklarere eller motta deklarasjoner ev. opprette fullmakter
 • Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere eller motta deklarasjoner.

Last ned SRG brosjyre Kom i gang med elektronisk deklarering.

For mer utfyllende informasjon se vår PowerPoint presentasjon.

Detaljert veiledning finnes via link til Miljødirektoratet på www.avfallsdeklarering.no