F-gass opplæringsbevis/sertifikatkontroll

*OBS! Sertifikatets tidsbegrenset gyldighet på 5 år trådde i kraft 1. juli 2022.  
Opplæringsbevis (AC anlegg i kjøretøy klasse M1/N1) har ingen krav til fornying etter 5 år.
Benytt kontrollen nedenfor for å planlegge fornyelse av sertifikatet eller eksistens av opplæringsbevis.
For å kontrollere F-gass sertifikater fra Sverige besøk https://www.incertonline.se/.

 

Pga omlegging av database kan det oppleves at sertifikatsøk og bedriftssøk ikke er oppdatert. Dette gjelder godkjenninger etter 1 april 2023. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du søker etter.

 

For bedriftssøk, se F-gass sertifiserte bedrifter