Sikkerhetsdatablader

I sikkerhetsdatablader finner du informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kuldemedier.