Isovator

I 1995 etablerte Stiftelsen Returgass (SRG) datterselskapet Isovator AS. Selskapet står i hovedsak for drift og administrasjon av SRG.

Isovator har lang erfaring med håndtering av miljøskadelige gasser og avfall. Høyt kompetent personell og et godt etablert mottakssystem sikrer at dette gjennomføres på en forsvarlig måte.

Isovator har landets eneste laboratorium for analyse av syntetiske kuldemedieblandinger. I 2010 ble laboratoriet akkreditert iht. kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen gjelder kjemisk analyse av kjølegassene KFK, HKFK og HFK og er rettet inn mot analyse av blandinger av brukt kjølegass som returneres til Stiftelsen ReturGass for destruksjon. 

I 2011 ble Isovator tildelt rollen som nasjonalt sertifiseringsorgan iht. F-gass forordningen som er underlagt Produktforskriftens kap. 6b 'Regulering av fluorholdige stoffer'. 

I 2014 ble Isovator sertifisert i henhold til kravene i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO14001.

Isovator er ansvarlig for den frivillige Kuldesertifiseringen.

Visjon

  • Ledende miljøbedrift innen behandling av miljøfarlige gasser og avfall.

Mål 

  • Bistå SRGs målsetning gjennom kunnskap, kompetanse og engasjement!