Bedriftssertifisering

Kommisjonsforordning 2015/2067 får også anvendelse for foretak som utfører installasjon, vedlikehold og reparasjon av stasjonære kulde-, klima og varmepumpeanlegg.  Sertifikatet for bedrifter har en gyldighet på 5 år.  Dette er et krav som har blitt satt av Miljødirektoratet.  Alle bedriftssertifikater er gyldige til og med 30. juni 2022.  Sertifikater som ikke er gyldige etter 30. juni 2022 må fornyes før dette tidspunktet.

Søknadsskjema for sertifisering av bedrift fylles ut og sendes Isovator AS sammen med følgende vedlegg:

 • Kopi av firmaattest
 • Oversikt over merket og kontrollert utstyr
 • Skriftlige prosedyrer for
  • Lekkasjekontroll
  • Tømming - gjenvinning av kuldemedium
  •  Påfylling av kuldemedium
  • Egenkontroll av utstyr

Skjema for fornyelse av bedriftssertifikat finner dere her.

Prisen finner dere i dette dokumentet.  Etter at søknaden er godkjent vil bedriften motta en faktura til den e-posten som er oppgitt på søknadsskjemaet, hvis ikke bedriften bruker EHF. Når fakturaen er betalt vil bedriften motta sertifikatet digitalt og originalen vil bli sendt i posten.  Behandlingstiden er to til fire uker.

Vi minner om at endringer i organisasjonsnummer krever ny innsendelse av søknad om bedriftssertifisering.  Mangler bedriften sertifisert personell mister bedriften sertifiseringen.  Bedriften må ha minst en person med personlig f-gass sertifikat.

Logo

Sertifiserte bedrifter kan benytte vår logo sammen med bedriftens navn, merke eller egen logo.

Ta kontakt med post@returgass.no for å få tilsendt maler til logo.