Teorieksamen F-gassforordningen

Informasjon om teorieksamen for F-gassordningen

Demotesten viser spørsmålstyper og hvordan en elektronisk test ser ut. Dette vil det være fornuftig å sette seg inn i før man går opp til eksamen. 

Gå til Norsk Test sine sider for demoeksamen og teorieksamen:

Norsk Test

For å starte den virkelige testen kreves det at en prøveansvarlig først logger seg på. Bilde for login vises når du klikker på lenken.