Sluttrapport

Når et tiltak som er innvilget økonomisk støtte er fullført, skal det sendes en rapport til SRG.

Rapporten skal gi en utfyllende redegjørelse for det arbeid som er utført og det resultat som er oppnådd. I enkelte tilfeller kan det kreves periodevis tilbakemelding, avhengig av tiltakets karakter. Ved manglende innrapportering kan SRG kreve tilbakebetaling av hele eller deler av den økonomiske støtten.

Her finner du malen for sluttrapportering.