Laboratorietjenester

Laboratoriet er akkreditert (Test 249) av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen omfatter kvantitativ og kvalitativ analyse av kjølegasser. Type kjølegasser er; KFK - KlorFluorKarbon, PFK - perfluorkarboner, HKFK - HydroKlorFluorKarbon og HFK - HydroFluorKarbon.
Myndighetene har godkjent laboratoriet til å utføre kvantitativ analyse på kjølegasser i forbindelse med refusjonsordningen for HFK/PFK.

I tillegg til returanalysene kan kunder også sende inn prøver til analyse. Ulike typer analysetjenester er vist i tabellen under:

 

Kuldemedier

Identifikasjon av kjølegasser (vekt%)
Vanninnhold (ppm)
Syreinnhold (som HCl ppm)
Inndampingsrest (vol%)

 

Prøvetaking:

Ved henvendelse fra kunden om innsending av kuldemedium til analyse sendes det ut en prøvesylinder, samt en veiledning for påfylling av prøver. Det er viktig å følge veiledningen, slik at analysene blir mest mulig nøyaktig.
Priser for laboratorietjenester finner du her.

Last ned akkrediteringsomfang her.

Kontaktinformasjon: 

lab@srg.no /tlf. 915 40 073

 

Isovator AS utfører analysene upartisk og behandler opplysningene om kunde og analyseresultatene konfidensielt. Hvis myndigheter krever innsyn vil de berørte parter informeres, unntatt når dette er forbudt ved lov. Se også vår personvernerklæring her