Viktig informasjon fra SRG og Isovator

KFK får behandlingskostnad fra 1.7.2016.

Prisendringen må sees i sammenheng med SRGs økte kostnader for sluttbehandling for KFK.

SRGs miljøgebyrinntekt på KFK opphørte for 22 år siden (1.1.1994).

HKFK 22 pant utbetales til og med 31.12.2016.

Panten på kr. 40,- pr. kg for innlevering av HKFK 22 opphører.

Avfallsbesittere vil fortsatt kunne levere inn HKFK 22 kostnadsfritt til SRG etter 31.12.16.

Slutt på papirdeklarering etter 1. mai 2016.

Etter 1. mai kan man ikke lenger bruke de grønne papirskjemaene.

Alle må benytte Avfallsdeklarering.no

SRG øker behandlingskostnad

Se prisliste for behandlingskostnader

Elektronisk Fakturering

SRG og Isovator har tatt i bruk elektronisk faktura for å effektivisere fakturabehandling.  Vi oppfordrer våre kunder til å gjøre det samme!

Les mer her.