Prisliste

PRISLISTE For 2024 i eget dokument finner du her

*SRG/Isovator AS forbeholder seg retten til å foreta prisendring.

Priser for 2024

Prisliste* for innlevering 2024

Innlevering

Behandlingskostnad

kr. eks. mva

Enhet

HFK, PFK, HKFK (ikke R22), KFK, HK

374

kg

Kompressorolje med og uten klor

10

kg

Glykol

10

kg

Halon 1211 (R12B1) og 1301 (R13B1)

208

kg

Halotron og andre HFK gasser med utløser ventiler

499

kg

CO2

21

kg

Skroting av flasker, fat, plastkanner ol.

110

stk

Omemballeringsgebyr - ved overfylling

1 872

stk

Manglende/kjøp blindhetter

19

stk

Gule flaskeetikett (+porto)

12

stk

F-gass etikett (+porto)

6

stk

Ukurant leveranse

988

time

 

Prisliste* for utleie av flasker og tanker 2024

Utleie

leiekostnad

kr. eks. mva

Enhet

Blå Isovator flaske 27,2 l rengjort og vakuumert (depositum kr.1000,-)

 

998

stk

Blå Isovator kompositt flaske 24,5 l rengjort og vakuumert (depositum kr.1000,-)

998

stk

Blå-rød Isovator flaske 12,3 l ‘brannfarlig gass’ rengjort og vakuumert1 (depositum kr. 1000,-)

832

stk

Blå-rød Isovator kompositt flaske 24,5 l ‘propan/butan’ rengjort og vakuumert1 (depositum kr. 1000,-)

998

stk

Tank, 900 l, vakuumert døgnleie2 (depositum kr. 8000,-)

260

døgn

Rengjøring av tank for utleie

5564

stk

Diverse

kostnad

kr. eks. mva

Enhet

Tankrengjøring, eksterne tanker, 500-1500 l

6656

stk

Links-gjenget overgang/nippel1

260

stk

Nippel for tilslutning av tank (1/4’’eller 3/8’’flare) *depositum kr. 700,-

728

stk

Overfylt tank (>3/4 av tillatt fyllingsmengde)

166

kg

üDepositum refunderes ved innlevering.

ü  Tilgrisete flasker, ødelagte flasker og ventil får trekk i depositum beregnet etter medgått tid.

ü  Flasker som er utgått på dato får ikke tilbakebetalt depositumet.

ü1 Links-gjenger/venstre-gjenger

ü  2 Fri leie i 1 mnd. ved innlevering av kjølegass

 

Prisliste* for laboratorietjenester 2024

Analyse kuldemedium

Pris kr (eks. mva)

Identifisering/kvantifisering

2600,-

Vanninnhold

2600,-

Syreinnhold

2600,-

Inndampingsrest

2600,-

Analysepakke: Id/kvantifisering, vanninnhold, syreinnhold og inndampingsrest

 

8320,-

ü  Ta kontakt for prøveutstyr og analysekontrakt, tel 32 25 09 60/e-post: post@returgass.no

 

Prisliste* Isovator sertifisering 2024

F-gass sertifisering kuldeanlegg & varmepumper, og AC anlegg i bil

Kategori

Type sertifikat

Pris kr (eks. mva)

Refusjon kr

303

Personell Kat. I og II

7458

3196

303

Personell Kat. III og IV

6824

2486

303

Fornyelse av sertifikat/Resertifisering

3552

946

303

Bedriftssertifisering (gjelder også ved oppkjøp, fusjon o.l)

4794

 

303

Fornyelse av bedriftssertifikat

3552

 

303

Ny teoriprøve ved stryk

1062

 

303

Ny praktisk prøve ved stryk

708

 

303

Videoovervåket teoriprøve

2500

 

303

Tap av diplom

210

 

303

Kopi av sertifikat PDF og erstatning av plastkort (nå PDF)

210

 

303

Endre kontaktinformasjon bedrift

395

 

303

Eksaminator Praktisk eksamen hel dag

7758

 

303

Eksaminator Praktisk eksamen halv dag

3879

 

303

Eksaminator Praktisk eksamen tillegg mer enn 8 stk

877 pr stk

 

 

 

 

 

307

Opplæringsbevis Bil 307

414

 

307

Godkjenne ny kursholder

744

 

307

Godkjenne nytt kurssenter

6188

 

 

 

 

 

304

Personell Brann sertifisering

10948

 

304

Personell Brann resertifisering

4635

 

304

Bredriftssertifisering Brann

4794

 

304

Fornyelse Bredriftssertifisering Brann

3552

 

 

Prisliste* Frivillig Kuldesertifisering - 2024

Frivillig Kuldesertifisering

Pris (eks. mva)

Ny sertifisering

6.864,-

Fornyelse av sertifisering

1.716,-

Erstatning av sertifikat (nå PDF)

210,-