Ledende internasjonal aktør innen behandling av miljøfarlige gasser og avfall