Innlevering av halon, halotron, og CO2

Farlig avfall med høyt trykk

NB! Elektronisk deklarering gå til Avfallsdeklarering sin side.

Pris for innlevering finner du her

Ved innlevering av Halon:

  1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
  2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
  3. Merk og sikre det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter

 

Ved innlevering av Halotron:

  1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
  2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
  3. Merk og sikre det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter.

 

Ved innlevering av CO2:

  1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
  2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
  3. Merk og sikre det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter