SRG deklarerer for deg

SRG kan deklarere på vegne av avfallsprodusenten dersom vi får fullmakt fra avfallsprodusenten.

SRG må på forhånd fått tildelt en fullmakt fra avfallsprodusent og deklarerer avfallet på forhånd.  Den elektroniske deklarasjonen kan da skrives ut av avfallsprodusent og deklarasjonsnummer påføres flaskene.  Utskrift av e-deklarasjonen skal da følge flaskene ved transport.

Pris for denne tjenesten er kr. 300 per deklarasjon.

Fullmakten gis i administrasjonsmodulen i avfallsdeklarering.no og må godkjennes av begge parter før den trer i kraft.  

Merking av flasker:

I feltet deklarasjonsnummer (gult klistremerke) på flaske(ene)skriver du deklarasjonsnummer slik at SRG vet hvilke flasker du har sendt inn.

SRGs overgangsordning etter 1. mai 2016 ved slutt på papirdeklarering er som følger:

  • Ved innlevering av avfall med det grønne deklarasjonsskjemaet, skal SRG følge opp kunden og tilby veiledning med hensyn til elektronisk deklarering.  Om samme kunde leverer avfall igjen uten å deklarere elektronisk, vil kunden få en bot på kr. 1.700,-.
  • Kunden vil få utbetalt den statlige refusjonen.