Bedriftssertifisering

Her finner du informasjon om sertifisering for bedrifter som jobber med faste slokkeanlegg, mobilt, og håndholdt utstyr etc. som inneholder f-gasser.

Kommisjonsforordning 304/2008 får også anvendelse for foretak som utfører installasjon, vedlikehold og reparasjon av faste slokkeanlegg, mobilt, og håndholdt utstyr etc. som inneholder f-gasser.

Søknadsskjema fylles ut og sendes Isovator AS sammen med følgende vedlegg:

  • Kopi av firmaattest
  • Oversikt over merket og kontrollert utstyr
  • Beskrivelse av arbeidsrutiner

Priser finner dere her!

Logo

Sertifiserte bedrifter kan benytte vår logo sammen med bedriftens navn, merke eller egen logo.

Ta kontakt her for å få tilsendt maler til logo.