Opplæringssentre

For å bli et godkjent opplæringssenter iht. (EF) 307/2008 må man sende inn søknad til Isovator sertifisering.

Søknaden skal inneholde:

 • Firmaopplysninger, herunder selskapets organisasjonsnummer og daglig leders navn
 • Opplysninger om kursholdere
 • Dokumentasjon på utstyr/ anlegg som benyttes i undervisningen
 • Beskrivelse av undervisningslokale
 • Kursinnhold

Følgende kriterier må oppfylles:

 • Kursene må tilfredsstille kravene i forordning (EF) 307/2008.
 • Ha minst en ansatt eller avtale med kompetent(e)/godkjent(e) kursholder(e). Kursholder må ha:
 • Erfaring med undervisning
 • Fagbrev som reparatør av lette/tunge kjøretøy eller tilsvarende
 • God kunnskap om miljøproblematikken og gjeldende regelverk knyttet til F-gasser, herunder F-gass forordningen EU 517/2014 og MAC direktivet 2006/40/EF
 • Referanser må fremlegges. Isovator Sertifisering forbeholder seg også retten til å evt. sjekke andre referanser     
 • Tilfredsstillende lokaler og utstyr for gjennomføring av kurs 

Ved godkjent søknad inngås det en avtale mellom opplæringssenteret og Isovator AS.   

Kostnader for å bli et godkjent opplæringssenter:

Pris for gjennomgang og godkjenning av nytt kurs: kr. 6.188,-. Dette inkluderer gjennomgang og evt. godkjenning av alle kursholdere som følger søknaden. 

Nye kursholdere må meldes inn til Isovator Sertifisering. Pris for gjennomgang og godkjenning av ny kursholder: kr. 744,-.   For hvert opplæringsbevis som utstedes vil Isovator Sertifisering fakturere kr. 414,-. Selve kursprisen er det opplæringssenteret selv som setter.

Fagstyret for (EF) 307/2008:
Isovator AS har opprettet et fagstyre for forordningen (EF) 307/2008 bestående av representanter fra ABL, BIL og NBF. Fagstyret skal sikre: 

 • Kvaliteten til ordningen
 • At eksisterende landsdekkende opplæringstilbud opprettholdes 
 • At konkurransen i markedet opprettholdes for bl.annet å bidra til en gunstig prising av opplæringstilbudet

Her finner du en liste over alle godkjente opplæringssentre.