Innlevering av olje og glykol

Følgende rutiner for innlevering skal følges:

FARLIG AVFALL

NB!  Elektronisk deklarering gå til Avfallsdeklarering sin side.

Ved innlevering av olje:

1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med samme nummer som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
3. Merk det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter

Pris for innlevering av olje

Ved innlevering av glykol:

1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj !
3. Merk det farlig avfallet iht. gjeldende forskrifter

Pris for innlevering av glykol