Informasjon om sertifiseringen

Kuldesertifisering er en frivillig ordning for sertifisering av driftspersonell på større kuldeanlegg og varmepumper. Målet med kuldesertifiseringen er å sikre kvalifisert drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper ut fra krav til helse, miljø, sikkerhet, energi, kvalitet og økonomi. For å bli sertifisert må søkere dokumentere relevant teknisk utdannelse, relevant praksis og ha bestått skriftlig prøve.

Kuldesertifisering

Frivillig sertifiseringsordning for driftspersonell på kuldeanlegg og varmepumper

Sekretariatet for Kuldesertifisering: Isovator AS

Horgenveien 227, 3303 Hokksund

Telefon 32 25 09 60

E-post: post@returgass.no

For å lese beskrivelse av kuldesertifiseringsordningen trykk her.

Pris finner du her.