Forsinkelse i utbetaling av statlig refusjon

Vi har dessverre en forsinkelse i utbetalinger av statlig refusjon for innlevert kjølegass (HFK/PFK), antagelig 3-4 mnd. 
Dette er på grunn av forsinkelse i destruksjon av kjølegassene. Anlegget som destruerer gassen fra oss har driftsproblemer. 

Vi får ikke tilbakebetalt den statlige refusjonen fra Miljødirektoratet før gassen er destruert.

Beklager for ulempene dette medfører